รหัสลูกค้า
ชื่อ
กำลังติดตั้งรวม (KW)
รหัสสัญญา
รหัสทรัพย์สิน
Submit
2
หมายเหตุ
qweqw
eqweq
weqweq
weqwe
qweqwe
click
qweqweqwe
qweq
qweqw
eqweq
eqweq
1234
boy
40
123435
123456
click
1234
boy
40
123435
123456
1234
boy
40
123435
123456
click
dasda
sdasda
sdasda
sdasda
sdasd
click
sdfsd
fsdfsd
fdsfsd
fsdfsd
fsdf
click
dasdasd
asdasd
dasdas
dasd
asdasd
click
12312
123123
231231
231231
23123
click